• Disclaimer

    kantoor bakker en jansen
  • Disclaimer

    kantoor bakker en jansen

Het auteursrecht op deze website berust bij B&J Belasting – Advies – Administratie Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door B&J Belasting – Advies – Administratie, tenzij anders aangegeven.

B&J biedt meer

B&J Belasting – Advies – Administratie betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. B&J Belasting – Advies – Administratie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

B&J biedt meer